Prověrka z matematiky

29.01.2018 19:21

Pololetní písemná práce byla zaměřena na sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení, zápis a řešení slovních úloh a na početní operace se závorkami. Výborné znalosti z matematiky prokázali tito žáci: Dominik Šamánek, Dominik Čierňava, Dominika Koutná, Ondřej Hapala, Karolína Pavelková, Vojtěch Potíška, Kryštof Stoklasa a Václav Váňa. Udělujeme velikou matematickou pochvalu!!!

—————

Zpět