Projektový den - Zdravá výživa

20.02.2016 21:15

Umějí děti rozlišit zdravé, méně zdravé a nevhodné potraviny pro dětský organismus? Tuto činnost jsme si vyzkoušeli v hodinách prvouky. Děti si ve dvojicích nakreslily postavy chlapců a děvčat, které oblékly do obrázků zdravých potravin. Vymyslely si pro ně i příhodná jména jako Ovocný král, Ovocná princezna, Vitamín, Zdravíčko a Ovocník. Tvořivá práce se dětem velmi povedla a zajímavé plakáty zdobí naši třídu.

—————

Zpět