Organizace 1. školního týdne

03.09.2017 17:10

Organizace 1. školního týdne
Pondělí 4. 9.  Vyučování končí v 9:40 hod..
Děti se nepřezouvají, oběd v 10:00 hod..
Děti dostanou klíč od šatní skříňky.
Družina v provozu.
Úterý 5. 9.  Vyučování končí v 11:40 hod..
Děti si přinesou:
Aktovku, pouzdro, svačinu, pití, čip na oběd.
Středa 6. 9.  Vyučování podle rozvrhu.
Čtvrtek 7. 9.   PLAVECKÝ  VÝCVIK !!!
Děti, které se nezúčastní plaveckého výcviku,
budou mít vyučování  - Tv.
Pátek  8. 9.   Vyučování podle rozvrhu.


Třídní schůzka
V úterý 12. 9. se koná v 16:00 hod. plenární schůze sdružení rodičů v tělocvičně školy. Po ukončení plenární schůze se konají třídní schůzky v jednotlivých třídách.

 

—————

Zpět