Beseda o třídění odpadu

14.01.2016 19:51

Děti se v programu Tonda Obal na cestách dozvěděli zábavnou formou kam a proč se odpad třídí, co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat i na vzorky recyklovaných materiálů. V závěrečném testu dokázali prvňáčci svoje výborné znalosti správného třídění odpadu. Třiďte odpad, má to smysl!

—————

Zpět