Zapojili jsme se do projektu Recyklohraní

03.02.2017 12:30

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nejlepšími sběrači za 1. pololetí školního roku se stali Dominika Koutná, Dominik Šamánek, Dominik Čierňava, Andrea Křenková, Václav Váňa, Eliška Brodňanová a Romana Odstrčilová. 

—————

Zpět